W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Naszej Instytucji: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

Instytucje publiczne muszą działać na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Naszej Instytucji.

Więcej o: Prawo państwowe

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Statut i regulaminy

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Naszej Instytucji, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Naszej Instytucji.

Więcej o: Organizacja

Ceny i stawki opłat obowiązujące od 01 listopada 2019 r.

Grupa odbiorców Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe    
roczna rata miesięczna stała zmienna    
roczna rata miesięczna    
zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ    
A 106 544,75   8 878,73   34,48   38,99   41 125,04   3 427,09   12,22      
B 106 544,75   8 878,73   34,48   38,99   41 532,24   3 461,02   14,66      
C 106 544,75   8 878,73   34,48   38,99   24 249,80   2 020,82   8,95      
D 106 544,75   8 878,73   34,48   38,99   54 792,75   4 566,06   17,31      
                   

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   
   
   

Taryfa dla ciepła jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wprowadzana jest na okres 12 miesięcy. W tym czasie Spółka ma obowiązek złożyć kolejny wniosek taryfowy. Do czasu zatwierdzenia nowego wniosku, obowiązują ceny przedstawione powyżej.

Więcej o: Taryfy dla ciepła

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP