Ceny i stawki opłat obowiązujące od 01 listopada 2019 r.

Grupa odbiorców Cena za zamówioną moc cieplną Cena ciepła Cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe    
roczna rata miesięczna stała zmienna    
roczna rata miesięczna    
zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ    
A 106 544,75   8 878,73   34,48   38,99   41 125,04   3 427,09   12,22      
B 106 544,75   8 878,73   34,48   38,99   41 532,24   3 461,02   14,66      
C 106 544,75   8 878,73   34,48   38,99   24 249,80   2 020,82   8,95      
D 106 544,75   8 878,73   34,48   38,99   54 792,75   4 566,06   17,31      
                   

Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   
   
   

Taryfa dla ciepła jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wprowadzana jest na okres 12 miesięcy. W tym czasie Spółka ma obowiązek złożyć kolejny wniosek taryfowy. Do czasu zatwierdzenia nowego wniosku, obowiązują ceny przedstawione powyżej.

To są taryfy w kolejności

01.01.2019-31.10.2019

Załącznik

pdf.png
Pobierz

Popularne

Dodany: 2020-07-31
Dodany przez: Adminek
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:

01.11.2019 aktualna

Załącznik

pdf.png
Pobierz

Popularne

Dodany: 2020-07-31
Dodany przez: Adminek
Data modyfikacji:
Zmieniony przez: